30/09/2018

Góc kỹ thuật: siêu âm tim thai “Vấn đề là ở cái bàn đạp”

Góc kỹ thuật: siêu âm tim thai “Vấn đề là ở cái bàn đạp”   […]
06/08/2017

Siêu âm tầm soát tim thai – Bs Nguyễn Quang Trọng

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG GE WORKSHOP Ngày 01/07/2017  
29/07/2017

Chẻ đôi đốt sống: Thể kín hay thể hở – Ths.Bs Hà Tố Nguyên

CHẺ ĐÔI ĐỐT SỐNG: THỂ KÍN HAY THỂ HỞ Ths.Bs. Hà Tố Nguyên   Xem […]
29/07/2017

Bệnh thận nhiều nang hay bệnh thận đa nang? – Ths.Bs. Hà Tố Nguyên

BỆNH THẬN NHIỀU NANG HAY  BỆNH THẬN ĐA NANG ? Ths Bs Hà Tố Nguyên […]
28/07/2017

Siêu âm chẩn đoán bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi toàn phần

SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN BẤT THƯỜNG HỒI LƯU TĨNH MẠCH PHỔI TOÀN PHẦN Biên soạn: […]
19/07/2017

Tiếp cận thai chậm tăng trưởng trong tử cung

Tiếp cận thai chậm tăng trưởng trong tử cung   Francesc Figueras, MD, PhD , […]