02/01/2020

Hội chứng Joubert: Báo cáo ca và hồi cứu y văn

HỘI CHỨNG JOUBERT: BÁO CÁO CA VÀ HỒI CỨU Y VĂN BS Nguyễn Xuân Lan*- […]
17/06/2019

Ca lâm sàng: Thai ở sừng chột của tử cung một sừng

Báo cáo ca: THAI 18 TUẦN Ở SỪNG CHỘT CỦA TỬ CUNG MỘT SỪNG A […]
10/05/2019

Ca lâm sàng sản khoa: Bất thường phức hợp cơ thể

BẤT THƯỜNG PHỨC HỢP CƠ THỂ BODY STALK ANOMALY (BSA)/ LIMB-BODY WALL COMPLEX BS Phan […]
21/03/2019

CLS: Siêu âm tim thai thông liên thất

SIÊU ÂM TIM THAI: TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG THÔNG LIÊN THẤT Bs.Chung Gia Viễn*. Ths.Bs […]
21/03/2019

CLS: Chẩn đoán trước sanh bệnh lý teo hẹp thực quản

CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SANH BỆNH LÝ TEO HẸP THỰC QUẢN BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP […]
20/03/2019

Ca lâm sàng siêu âm thai: Bất sản thận

Ca lâm sàng siêu âm thai: Bất sản thận “Lying Down Adrenal Sign” Ths. Bs […]