01/07/2020

Báo cáo loạt ca: Hội chứng không lá van động mạch phổi

BÁO CÁO LOẠT CA HỘI CHỨNG KHÔNG LÁ VAN ĐỘNG MẠCH PHỔI Ở THAI NHI […]
25/06/2020

CLS: Thai ở sừng chột tử cung

THAI Ở SỪNG CHỘT  BS Vũ Quốc Hùng – BS Hà Tố Nguyên Khoa Chẩn […]
16/06/2020

CLS: Xuất huyết nội sọ trong thai kỳ

BÁO CÁO CA LÂM SÀNG: XUẤT HUYẾT NỘI SỌ TRONG THAI KÌ Bs. Lâm Thị […]
15/05/2020

Thai ngoài tử cung ở buồng trứng

THAI NGOÀI TỬ CUNG Ở BUỒNG TRỨNG Bs Lê Ngọc Cẩm Minh- BS Hà Tố […]
10/04/2020

Vai trò của siêu âm trong dịch bệnh COVID-19

VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TRONG DỊCH BỆNH COVID-19 PGS.TS Nguyễn Phước Bảo Quân*   […]
23/03/2020

Báo cáo loạt ca bệnh TBS ở thai nhi có hai đại động mạch song song: tiếp cận chẩn đoán phân biệt

BÁO CÁO LOẠT CA BỆNH TIM BẨM SINH Ở THAI NHI CÓ HAI ĐẠI ĐỘNG […]