04/12/2018

Ứ dịch tử cung âm đạo (hydrometrocolpos)

Ứ DỊCH TỬ CUNG ÂM ĐẠO (HYDROMETROCOLPOS) BS Nguyễn Xuân Lan- BS Hà Tố Nguyên […]
08/11/2018

Chẩn đoán trước sanh bệnh lý teo thực quản: Ca lâm sàng

CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SANH BỆNH LÝ TEO HẸP THỰC QUẢN BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP […]
26/10/2018

Hội chứng song thai thiếu máu đa hồng cầu

HỘI CHỨNG SONG THAI THIẾU MÁU ĐA HỒNG CẦU TWIN ANEMIA POLYCYTHEMIA SEQUENCE (TAPS) Bs […]
26/09/2018

Trường hợp lâm sàng: Bệnh xơ cứng củ (tuberous sclerosis complex)

BỆNH XƠ CỨNG CỦ (Tuberous Sclerosis Complex) BS Nguyễn Thị Liên Phương- BS Nguyễn Thị […]
15/05/2018

Siêu âm tim thai: Trường hợp lâm sàng thông liên thất

SIÊU ÂM TIM THAI: TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG THÔNG LIÊN THẤT Bs.Chung Gia Viễn*. Ths.Bs […]