21/03/2019

CLS: Siêu âm tim thai thông liên thất

SIÊU ÂM TIM THAI: TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG THÔNG LIÊN THẤT Bs.Chung Gia Viễn*. Ths.Bs […]
21/03/2019

CLS: Chẩn đoán trước sanh bệnh lý teo hẹp thực quản

CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SANH BỆNH LÝ TEO HẸP THỰC QUẢN BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP […]
20/03/2019

Ca lâm sàng siêu âm thai: Bất sản thận

Ca lâm sàng siêu âm thai: Bất sản thận “Lying Down Adrenal Sign” Ths. Bs […]
18/03/2019

CLS: Xuất huyết tiểu não ở thai nhi

XUẤT HUYẾT TIỂU NÃO Ở THAI NHI  BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP VÀ TỔNG KẾT […]
18/03/2019

CLS: ứ dịch tử cung âm đạo – Hydrometrocalpos

Ứ DỊCH TỬ CUNG ÂM ĐẠO (HYDROMETROCOLPOS) BS Nguyễn Xuân Lan- BS Hà Tố Nguyên […]