15/05/2020

Thai ngoài tử cung ở buồng trứng

THAI NGOÀI TỬ CUNG Ở BUỒNG TRỨNG Bs Lê Ngọc Cẩm Minh- BS Hà Tố […]
23/03/2020

Báo cáo loạt ca bệnh TBS ở thai nhi có hai đại động mạch song song: tiếp cận chẩn đoán phân biệt

BÁO CÁO LOẠT CA BỆNH TIM BẨM SINH Ở THAI NHI CÓ HAI ĐẠI ĐỘNG […]
05/03/2020

Nang bạch huyết: Báo cáo loạt ca

NANG BẠCH HUYẾT: BÁO CÁO LOẠT CA Lymphangiomas: Case series report BS Hà Tố Nguyên […]
09/02/2020

Báo cáo CLS: Một trường hợp chẻ mặt phức tạp

BÁO CÁO CA LÂM SÀNG: MỘT TRƯỜNG HỢP CHẺ MẶT PHỨC TẠP Bs. Lâm Thị […]
02/01/2020

Hội chứng Joubert: Báo cáo ca và hồi cứu y văn

HỘI CHỨNG JOUBERT: BÁO CÁO CA VÀ HỒI CỨU Y VĂN BS Nguyễn Xuân Lan*- […]