WFUMB’s COE tại Việt Nam: Giới thiệu trung tâm hỗ trợ giáo dục và huấn luyện siêu âm
04/11/2019
【JSUM】Application of the 2021 JSUM Fellowship (The Japan Society of Ultrasonics in Medicine)
01/12/2019

Chương trình chi tiết VSUM 4, 10-11/01/2020 tại Đà Nẵng

4874 lượt xem

Chương trình chi tiết hội nghị siêu âm toàn quốc lần 4, ngày 10-11/01/2020 tại TP Đà Nẵng

 

Download file pdf: CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

(Chương trình chi tiết cập nhật ngày 13/11/2019, dự kiến có thể thay đổi vào phút cuối)

 

 

 

Download file pdf: CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

(Chương trình chi tiết cập nhật ngày 13/11/2019, dự kiến có thể thay đổi vào phút cuối)

 

Cách Đăng ký và đóng phí tham dự hội nghị: Click ĐĂNG KÝ