Chương trình học bổng 01 năm của Hội siêu âm Nhật Bản (JSUM)

Thông báo: VSUM kết hợp với KSUM tại Hội nghị siêu âm Hàn Quốc (KSUM) 7-9/05/2020
27/09/2019
Thông báo mời tham dự Hội nghị Siêu âm toàn quốc lần thứ tư, ngày 10-11/01/2020 tại TP Đà Nẵng
28/09/2019

Chương trình học bổng 01 năm của Hội siêu âm Nhật Bản (JSUM)

479 lượt xem

Chương trình học bổng  01 năm tại Nhật Bản.

 

Chủ tịch Hội siêu âm Nhật Bản (JSUM) thông báo cho VSUM, sẽ cấp học bổng siêu âm 01 năm tại Nhật Bản cho các thành viên của AFSUMB.

 

Ngày 29-30/11/2019 trong kỳ họp ban lãnh đạo AFSUMB tại Indonesia sẽ công nhận VSUM là thành viên chính thức.

 

Vậy thành viên của VSUM sẽ được quyền tìm học bổng siêu âm tại Nhật Bản sau khi VSUM trở thành thành viên chính thức của ASUMB.

Các hội viên nào muốn tìm học bổng, xem chi tiết xem trên website của JSUM: click Here