WFUMB’s COE tại Việt Nam: Giới thiệu trung tâm hỗ trợ giáo dục và huấn luyện siêu âm

VSUM trở thành thành viên chính thức của AFSUMB
04/11/2019
Chương trình chi tiết VSUM 4, 10-11/01/2020 tại Đà Nẵng
08/11/2019

WFUMB’s COE tại Việt Nam: Giới thiệu trung tâm hỗ trợ giáo dục và huấn luyện siêu âm

638 lượt xem

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM HỖ TRỢ GIÁO DỤC VÀ HUẤN LUYỆN SIÊU ÂM ( CENTRE OF EDUCATION) DƯỚI SỰ BẢO TRỢ CỦA HIỆP HỘI SIÊU ÂM THẾ GIỚI (WFUMB)

 

Trong kỳ hội nghị VSUM3 tại Hà nội 11-12/01/2019, phái đoàn lãnh đạo cấp cao của Hiệp hội siêu âm thế giới (WFUMB) đã đến dự để đánh giá hoạt động của Chi hội siêu âm Việt nam và họ đã nhận ra tiềm năng phát triển của VSUM. WFUMB đã đi đến quyết định trao cho VSUM một Trung tâm hỗ trợ giáo dục và huấn luyện Siêu âm (Centre of Education – COE). Qua trung tâm này, hàng năm WFUMB sẽ hỗ trợ nhân lực và tài chính để hỗ trợ VSUM giảng dạy, chuyển giao, huấn luyện về Siêu âm ở các lĩnh vực chuyên khoa khác nhau cho tất cả các bác sĩ làm việc trong lĩnh vực siêu âm tại Việt nam. 

 

Trong năm 2019 này, WFUMB COE tại Việt Nam sẽ thực hiện vai trò nói trên thông qua các hoạt động Hội thảo chuyên đề, hội nghị thường niên sắp đến tại Đà Nẵng 10-11/01/2020. Trong hội nghị Siêu âm toàn quốc lần thứ 4 tổ chức tại Đà Nẵng, WFUMB sẽ sử 3 chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Siêu âm Gan – Mật và Ống tiêu hóa đến giảng dạy.

 

Hướng hoạt động của COE cho những năm đến là mang kiến thức Siêu âm đến cho các địa phương có nhu cầu phát triển lĩnh vực siêu âm trong công cuộc chăm sóc sức khỏe cộng động.

 

Theo ký kết giữa WFUMB VSUM thì COE tại Việt Nam có các nhiệm vụ tổ chức các công việc sau:

 

– Các khóa học siêu âm (cơ bản, nâng cao ở các lĩnh vực và kĩ thuật đặc biệt) vào các khoảng thời gian cố định.

– Là cơ sở thực hành trong đào tào dài hạn siêu âm thực hành

– Thư viện và tài liệu dạy học

– Cơ sở học trực tuyến (e-learning)

 

Trung tâm cũng đóng vai trò là trung tâm hội chẩn (từ xa – telemedicine) cho khu vực và đặc biệt cho các học viên cũ của trung tâm

 

Rộng hơn, các trung tâm cấp độ cao sẽ giúp thúc đẩy, lan truyền các hoạt động và hiệu quả trong khu vực nhờ vào thành lập và hỗ trợ các trung tâm vệ tinh.

 

Lễ trao chứng nhận COE (Centre Of Education)

 

 

Chứng nhận CoE

 

 

Logo của CoE Việt Nam

 

 

Văn phòng CoE Việt Nam

 

Văn phòng CoE Việt Nam

 

Văn phòng CoE Việt Nam