Điều khoản và quy định khi tham dự hội nghị – hội thảo của VSUM

“Vấn đề là ở cái bàn đạp” – Prof. Mark Sklansky
21/03/2019
CLS: Siêu âm tim thai thông liên thất
21/03/2019

Điều khoản và quy định khi tham dự hội nghị – hội thảo của VSUM

798 lượt xem

ĐIỀU KHOẢN & QUY ĐỊNH
Dành cho đại biểu tham dự các sự kiện & hoạt động
của Chi hội Siêu Âm Việt Nam (VSUM)

 


Quý đại biểu cần nắm rõ các nội dung ghi trong văn bản này trước khi đăng ký hoặc tham dự
các sự kiện & hoạt động của VSUM. Văn bản có  gồm 04 mục.

 

Mục I. Về việc bảo mật thông tin đại biểu

I.1. VSUM cam kết những thông tin thu thập là cần thiết cho công tác tổ chức và nhằm phục
vụ cho quyền lợi của chính đại biểu tham dự.

I.2. VSUM có nghĩa vụ giữ bảo mật tuyệt đối thông tin mà đại biểu cung cấp. Quá trình sử
dụng và lưu trữ thông tin hoàn toàn không có sự tham gia của một bên thứ ba nào khác.

I.3. Đại biểu hoàn toàn có quyền từ chối cung cấp thông tin cho VSUM.

 

Mục II. Về việc tham dự sự kiện

II.1. Đại biểu mặc trang phục nghiêm túc và phù hợp.

II.2. Đại biểu không được dẫn trẻ em vào khu vực diễn ra sự kiện.

II.3. Đại biểu phải đeo thẻ (hoặc các loại dấu hiệu khác khi có yêu cầu) để xác nhận sự tham gia
của bản thân là hợp lệ. VSUM có quyền kiểm tra đột xuất trong thời gian diễn ra sự kiện.

II.4. Những trường hợp vi phạm những quy định trong mục II phải nhanh chóng giải quyết
hoặc rời khỏi khu vực diễn ra sự kiện trong thời hạn yêu cầu.

II.5. Những trường hợp tái phạm sẽ được xử lý dưới hình thức bị VSUM chủ động từ chối
tham gia trong tất cả sự kiện và hoạt động khác.

 


Mục III.Về việc đóng phí tham dự và cấp phiếu thu

III.1. Phí tham dự đã đóng sẽ không được hoàn lại. Ban Thường Vụ chi hội sẽ cân nhắc giải
quyết từng trường hợp nếu có lý do xác đáng.

III.2. Khiếu nại về sai sót hoặc nhầm lẫn khi đóng phí phải có bằng chứng về việc đóng phí (phiếu
thu, sao kê, ủy nhiệm chi). Các trường hợp không có bằng chứng sẽ không được giải quyết.

III.3. VSUM chỉ cấp phiếu thu, không cấp hóa đơn đóng tiền.

III.4. Phiếu thu chỉ được cấp 01 lần cho 01 suất đóng tiền.

III.5. Phiếu thu được cấp dưới tên của cá nhân/tổ chức trực tiếp đứng ra đóng phí. VSUM
không cấp phiếu thu cho cá nhân khi cá nhân đó được một tổ chức khác đóng phí tham
dự.

III.6. Ngoại trừ số tiền đã đóng, các thông tin khác trong phiếu thu gồm “Họ tên” và “Cơ quan
công tác” là thông tin do chính cá nhân/tổ chức yêu cầu lấy phiếu thu cung cấp. VSUM
không chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin này.

 


Mục IV.Về việc cấp giấy chứng nhận tham dự

IV.1. Giấy chứng nhận chỉ được cấp 01 lần. VSUM không giải quyết những trường hợp yêu cầu
cấp lại giấy chứng nhận.

IV.2. Mọi thông tin sai sót trên giấy chứng nhận phải được thông báo với ban thư ký ngay lúc
nhận giấy. Đại biểu nộp lại bản in sai và nhận bản chỉnh sửa ngay tại sự kiện, hoặc được
nhận giấy hẹn. Những sai sót thông báo sau đó sẽ không được giải quyết.

IV.3. Nếu giấy chứng nhận được phát tại chỗ, VSUM sẽ không tiến hành gửi qua đường bưu
điện sau đó, ngoại trừ những trường hợp được ban thư ký viết giấy hẹn.

IV.4. Giấy chứng nhận chưa có người nhận được VSUM lưu giữ trong vòng 30 ngày sau sự kiện,
và bị hủy sau khoảng thời gian này.

 

 

Thành phố Huế, ngày 7 tháng 8 năm 2018
Chủ tịch Chi Hội Siêu Âm Việt Nam
(đã ký)
PGS. TS. Nguyễn Phước Bảo Quân