Điều khoản và quy định tham dự hội nghị – hội thảo VSUM

Thông báo chi thành lập website chi hội siêu âm Việt Nam
21/06/2019
Hội thảo siêu âm sản phụ khoa nâng cao, ngày 22/9/2019 tại TPHCM
21/06/2019

Điều khoản và quy định tham dự hội nghị – hội thảo VSUM

1456 lượt xem

ĐIỀU KHOẢN & QUY ĐỊNH

Dành cho đại biểu tham dự các sự kiện & hoạt động của Chi hội Siêu Âm Việt Nam (VSUM)

 

Quý đại biểu cần nắm rõ các nội dung ghi trong văn bản này trước khi đăng ký hoặc tham dự các sự kiện & hoạt động của VSUM.

Văn bản gồm 04 mục.

 

Mục I. Về việc bảo mật thông tin đại biểu

 

I.1. VSUM cam kết những thông tin thu thập là cần thiết cho công tác tổ chức và nhằm phục vụ cho quyền lợi của chính đại biểu tham dự.
I.2. VSUM có nghĩa vụ giữ bảo mật tuyệt đối thông tin mà đại biểu cung cấp. Quá trình sử dụng và lưu trữ thông tin hoàn toàn không có sự tham gia của một bên thứ ba nào khác.
I.3. Đại biểu hoàn toàn có quyền từ chối cung cấp thông tin cho VSUM.

 

Mục II. Về việc tham dự sự kiện

 

II.1. Đại biểu mặc trang phục nghiêm túc và phù hợp.
II.2. Đại biểu không được dẫn trẻ em vào khu vực diễn ra sự kiện.
II.3. Đại biểu phải đeo thẻ (hoặc các loại dấu hiệu khác khi có yêu cầu) để xác nhận sự tham gia của bản thân là hợp lệ. VSUM có quyền kiểm tra đột xuất trong thời gian diễn ra sự kiện.
II.4. Những trường hợp vi phạm những quy định trong mục II phải nhanh chóng giải quyết hoặc rời khỏi khu vực diễn ra sự kiện trong thời hạn yêu cầu.
II.5. Những trường hợp tái phạm sẽ được xử lý dưới hình thức bị VSUM chủ động từ chối tham gia trong tất cả sự kiện và hoạt động khác.

 

Mục III. Về việc đóng phí tham dự và cấp phiếu thu

 

III.1. Phí tham dự đã đóng sẽ không được hoàn lại. Ban Thường Vụ chi hội sẽ cân nhắc giải quyết từng trường hợp nếu có lý do xác đáng.
III.2. Khiếu nại về sai sót hoặc nhầm lẫn khi đóng phí phải có bằng chứng về việc đóng phí (phiếu thu, sao kê, ủy nhiệm chi). Các trường hợp không có bằng chứng sẽ không được giải quyết.
III.3. VSUM chỉ cấp phiếu thu, không cấp hóa đơn đóng tiền.
III.4. Phiếu thu chỉ được cấp 01 lần cho 01 suất đóng tiền.
III.5. Phiếu thu được cấp dưới tên của cá nhân/tổ chức trực tiếp đứng ra đóng phí. VSUM không cấp phiếu thu cho cá nhân khi cá nhân đó được một tổ chức khác đóng phí tham dự.
III.6. Ngoại trừ số tiền đã đóng, các thông tin khác trong phiếu thu gồm “Họ tên” và “Cơ quan công tác” là thông tin do chính cá nhân/tổ chức yêu cầu lấy phiếu thu cung cấp. VSUM không chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin này.

 

Mục IV. Về việc cấp giấy chứng nhận tham dự

 

IV.1. Giấy chứng nhận chỉ được cấp 01 lần. VSUM không giải quyết những trường hợp yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận.
IV.2. Mọi thông tin sai sót trên giấy chứng nhận phải được thông báo với ban thư ký ngay lúc nhận giấy. Đại biểu nộp lại bản in sai và nhận bản chỉnh sửa ngay tại sự kiện, hoặc được nhận giấy hẹn. Những sai sót thông báo sau đó sẽ không được giải quyết.
IV.3. Nếu giấy chứng nhận được phát tại chỗ, VSUM sẽ không tiến hành gửi qua đường bưu điện sau đó, ngoại trừ những trường hợp được ban thư ký viết giấy hẹn.
IV.4. Giấy chứng nhận chưa có người nhận được VSUM lưu giữ trong vòng 30 ngày sau sự kiện, và bị hủy sau khoảng thời gian này.

 

Thành phố Huế, ngày 7 tháng 8 năm 2018
Chủ tịch Chi Hội Siêu Âm Việt Nam

PGS. TS. Nguyễn Phước Bảo Quân