DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI SIÊU ÂM VIỆT NAM

STT HỌ VÀ TÊN LIÊN LẠC HH – HV NƠI CÔNG TÁC
1 BÙI NGỌC THUẤN 0913 198 743
Thuanbui2003@yahoo.com
BSCK2 Bệnh viện ĐA KHOA Cần Thơ
2 BÙI PHÚ QUANG 0903 749 392
buiphuquang@gmail.com
BSCK2 Bệnh Viện CHỢ RẨY
3 BÙI QUANG HUYNH 0904 525 852
huynhbq69@yahoo.com
Thạc sỹ Bệnh viện Hữu Nghị VIỆT ĐỨC
4 BÙI VĂN GIANG 0904 217 756
buivangiang@hmu.edu.vn
Tiến Sỹ Bệnh viện SAINT PAUL
5 ĐÀO HỮU ĐƯỜNG 0914 728 098
daohuuduong1979@yahoo.com
Thạc sỹ Bệnh viện 198
6 ĐỖ THỊ NGỌC HIẾU 0903 763 359
dohieudhyd@gmail.com
BSCK2 Bệnh viện TRƯỜNG Đại Học Y Dược HCM
7 HÀ TỐ NGUYÊN 0908 401001
hatonguyen@gmail.com
Thạc sỹ Bệnh viện TỪ DŨ
8 HỒ XUÂN TUẤN 0914 084 567
drhoxuantuan@gmail.com
Thạc sỹ BV ĐK ĐÀ NẲNG
9 JASMINE THANH XUÂN 0918 792 788
jasminexuan@yahoo.com
BSCK2 Trung tâm Y khoa MEDIC-HCM
10 LÂM ĐÔNG PHONG 0913 675 758
lamdongphong@gmail.com
BSCK1 Trường Đại học Y DƯỢC Cần Thơ
11 LÊ ANH TUẤN 0904 333 382
drtuantd@yahoo.fr
Thạc sỹ Bệnh viện BẠCH MAI
12 LÊ HỒNG CÚC 0903 158 530
le.hongcuc@yahoo.com.vn
BSCK2 Bệnh viện UNG BƯỚU HCM
13 LÊ QUANG THÔNG 0913424440

lequangmd@yahoo.com.vn

BSCKI Nguyên TK Thăm dò chẩn đoán BV Đà Nẵng.  Hiện nay Trưởng Phòng khám Nội Tổng hợp MEDIC Đà Nẵng
14 LƯU HIẾU THẢO 0988100333
luuhieuthao@gmail.com
BSCK2 Bệnh viện Nhân dân Gia Định Tp HCM
15 NGUYỄN ANH TUẤN 0946 835 768
bsnguyenanhtuanpstw@gmail.com
BSCK2 Bệnh viện Phụ sản Trung Ương
16 NGUYỄN CÔNG QUỲNH 0913 439 674
thaoquynh96@yahoo.com
Thạc sỹ Bệnh viện TRƯỜNG Đại Học Y – Dược Huế
17 NGUYỄN ĐÌNH HÙNG 0913 243 116
hungtrivia@gmail.com
BSCK1 Bệnh viện VIỆT TIỆP Hải Phòng
18 NGUYỄN DUY TRINH 0912 691 662
drtrinhxqbm@gmail.com
Tiến sỹ Bệnh viện BẠCH MAI
19 NGUYỄN HỒNG THANH 0912 477 533
Thanh.nguyen608@gmail.com
BSCK2 Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên
20 NGUYỄN HỮU CHÍ DĐ: 0926 690 936
dr_huuchi@yahoo.com
BSCK2 Bệnh viện NHI ĐỒNG 1
21 NGUYỄN LAN HƯƠNG 0913 083 132
huongus@yahoo.com
Thạc sỹ Bệnh viện Hữu Nghị VIỆT ĐỨC
22 NGUYỄN MINH HOÀNG 0913 452 259
pymeditec@gmail.com
BSCK2 Bệnh viện ĐA KHOA Phú Yên
23 NGUYỄN PHƯỚC BẢO QUÂN 0913 495 551
baoquanj@gmail.com
PGS.TS Bệnh viện TRUNG ƯƠNG HUẾ
24 NGUYỄN QUANG TRỌNG 0983 450 565
docteurtrong@gmail.com
BSCK1 Bệnh viện PHÁP-VIỆT TpHCM
25 NGUYỄN THỊ KIM NGỌC 0983 141 075
drlekimngoc@gmail.com
Thạc sỹ Bệnh viện NHI Trung Ương
26 PHẠM THỊ ANH THƯ 0906946190
dranhthu86@gmail.com
Thạc sỹ Trường Đại học Y DƯỢC Cần Thơ
27 PHẠM VĨNH HÙNG DĐ: 0908 757 686
bsphamvinhhung@gmail.com
Thạc sỹ Bệnh viện UNG BƯỚU Hà Tĩnh
28 TRẦN VĂN RIỆP 0903 200 635
tranvanriep@yahoo.com
PGS.TS Bệnh Viện Trung Ương Quân đội 108
29 VŨ HẢI THANH 0903 263 447
haithanhcdha@gmail.com
Thạc sỹ Bệnh viện Hữu Nghị VIỆT ĐỨC