Hội nghị – Hội thảo

15/01/2020

Hội nghị Siêu âm Châu Âu lần thứ 32, 11-13/6/2020 tại Bergen, Norway

Hội nghị Siêu âm Châu Âu lần thứ 32, 11-13/6/2020 tại Bergen, Norway   Thông […]
15/01/2020

Hội nghị siêu âm thế giới lần thứ 18, 26-29/5/2021 tại Romania

Hội nghị siêu âm thế giới lần thứ 18, 26-29/5/2021 tại Romania   Xem thông […]
11/12/2019

VSUM4: Deadline giá phí sớm được gia hạn đến 17/12/2019 và lịch Hands on -Đăng ký Hội nghị

Deadline giá phí sớm  được gia hạn đến 17/12/2019: Hội nghị, Gala dinner     Đăng […]
01/12/2019

【JSUM】Application of the 2021 JSUM Fellowship (The Japan Society of Ultrasonics in Medicine)

Dear Presidents and Secretaries of AFSUMB-affiliated Societies:   The Japan Society of Ultrasonics in Medicine […]
08/11/2019

Chương trình chi tiết hội nghị siêu âm toàn quốc lần 4, ngày 10-11/01/2020 tại TP Đà Nẵng

Chương trình chi tiết hội nghị siêu âm toàn quốc lần 4, ngày 10-11/01/2020 tại […]
04/11/2019

WFUMB’s COE tại Việt Nam: Giới thiệu trung tâm hỗ trợ giáo dục và huấn luyện siêu âm

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM HỖ TRỢ GIÁO DỤC VÀ HUẤN LUYỆN SIÊU ÂM ( […]