Hội nghị – Hội thảo

08/11/2019

Chương trình chi tiết hội nghị siêu âm toàn quốc lần 4, ngày 10-11/01/2020 tại TP Đà Nẵng

Chương trình chi tiết hội nghị siêu âm toàn quốc lần 4, ngày 10-11/01/2020 tại […]
04/11/2019

WFUMB’s COE tại Việt Nam: Giới thiệu trung tâm hỗ trợ giáo dục và huấn luyện siêu âm

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM HỖ TRỢ GIÁO DỤC VÀ HUẤN LUYỆN SIÊU ÂM ( […]
04/11/2019

VSUM trở thành thành viên chính thức của AFSUMB

VSUM ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CỦA HIỆP HỘI SIÊU ÂM CHÂU […]
29/09/2019

Thông báo lớp tập huấn cập nhật kiến thức siêu âm, ngày 2-3/11/2019 tại TP Thanh Hóa

LỚP TẬP HUẤN CẬP NHẬT KIẾN THỨC SIÊU ÂM TẠI TỈNH THANH HÓA     […]
28/09/2019

Thông tin địa điểm – đăng ký – của hội nghị VSUM4

    THÔNG TIN HỘI NGHỊ SIÊU ÂM TOÀN QUỐC LẦN THỨ 4     […]
28/09/2019

Thông báo mời tham dự Hội nghị Siêu âm toàn quốc lần thứ tư, ngày 10-11/01/2020 tại TP Đà Nẵng

HỘI ĐIỆN QUANG VÀ YHHN                    VIỆT […]