Hội nghị – Hội thảo

08/12/2018

Chương trình chi tiết hội nghị siêu âm toàn quốc lần 3, 11-12/01/2019 tại Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT Detail Program HỘI NGHỊ SIÊU ÂM TOÀN QUỐC LẦN THỨ BA The […]
20/09/2018

Thư ngỏ Hội nghị siêu âm toàn quốc lần 3, ngày 11-12/01/2019

  Kính thưa Quí Bác sĩ đồng nghiệp, Được sự cho phép của Ông chủ […]
19/09/2018

Hội nghị VSUM 3: Chương trình tổng thể – Đăng ký – CME

CHI HỘI SIÊU ÂM VIỆT NAM   THÔNG TIN HỘI NGHỊ SIÊU ÂM TOÀN QUỐC […]
19/09/2018

Quy định tham dự hội nghị VSUM lần 3 tại Hà Nội, ngày 11-12/01/2019

ĐIỀU KHOẢN & QUY ĐỊNH Dành cho đại biểu tham dự các sự kiện & […]
09/09/2018

Thông báo (số 2) mời tham dự hội nghị siêu âm toàn quốc lần 3, ngày 11-12/01/2019 tại Hà Nội

HỘI ĐIỆN QUANG VÀ YHHN                      […]
06/09/2018

Thư mời tham dự Hội nghị siêu âm toàn quốc lần 3, ngày 11-12/01/2019 tại Hà Nội

Kính gửi Quý đồng nghiệp,   Tôi xin thay mặt cho Ban thường vụ (BTV) […]