Hội nghị – Hội thảo

04/09/2019

Thông báo: Ngưng nhận đăng ký tham dự Hội thảo Siêu âm Sản Phụ Khoa nâng cao, 22/09/2019

Ban tổ chức (BTC) Hội thảo siêu âm sản phụ khoa nâng cao (SASPKNC), ngày […]
03/09/2019

Thông báo: VSUM kết hợp với KSUM tại Hội nghị siêu âm Hàn Quốc (KSUM) 7-9/05/2020

THÔNG BÁO HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN CỦA HỘI SIÊU ÂM HÀN QUỐC (KSUM) 2020   […]
19/07/2019

Chương trình khung Hội nghị Siêu âm toàn quốc lần 4 tại TP Đà Nẵng

Kính gửi BCH cùng toàn thể hội viên VSUM,   BTC VSUM 4 xin gửi […]
21/06/2019

Hội thảo siêu âm sản phụ khoa nâng cao, ngày 22/9/2019 tại TPHCM

                              […]
30/03/2019

Vai trò của chương trình hợp tác Việt – Pháp trong ngành chẩn đoán hình ảnh Việt Nam

VAI TRÒ CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC VIỆT-PHÁP TRONG NGÀNH CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VIỆT […]
27/03/2019

Lịch sử và sự phát triển của ngành siêu âm chẩn đoán tại Việt Nam (1986-2016)

LỊCH SỬ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN TẠI VIỆT NAM […]