01/09/2017

The 13th Congress of the Asian Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology

  The 13th Congress of the Asian Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology   […]
05/04/2017

Giới thiệu: Chương trình chi tiết hội nghị CĐHA Singapor 19-20/5/2017

Singapore Congress of Radiology (26th Annual Scientific Meeting of the Singapore Radiological Society and College […]
22/03/2017

Thư của Ban Tổ Chức Hội nghị Siêu Âm Hàn Quốc 2017 gửi các Hội viên Chi Hội Siêu âm Việt Nam.

Thư của Ban Tổ Chức Hội nghị Siêu Âm Hàn Quốc 2017 gửi các Hội […]
16/02/2017

Thông tin về hội nghị siêu âm Hàn Quốc lần thứ 48 KSUM- 2017

THÔNG TIN VỀ HỘI NGHỊ SIÊU ÂM HÀN QUỐC LẦN THỨ 48 KSUM– 2017 Thân […]