04/09/2019

Thông báo: Ngưng nhận đăng ký tham dự Hội thảo Siêu âm Sản Phụ Khoa nâng cao, 22/09/2019

Ban tổ chức (BTC) Hội thảo siêu âm sản phụ khoa nâng cao (SASPKNC), ngày […]
19/07/2019

Chương trình khung Hội nghị Siêu âm toàn quốc lần 4 tại TP Đà Nẵng

Kính gửi BCH cùng toàn thể hội viên VSUM,   BTC VSUM 4 xin gửi […]
21/06/2019

Hội thảo siêu âm sản phụ khoa nâng cao, ngày 22/9/2019 tại TPHCM

                              […]
21/03/2019

Điều khoản và quy định khi tham dự hội nghị – hội thảo của VSUM

ĐIỀU KHOẢN & QUY ĐỊNH Dành cho đại biểu tham dự các sự kiện & […]
16/03/2019

IOTA 2019: Hội thảo siêu âm đánh giá khối u buồng trứng

    HỘI THẢO SIÊU ÂM ĐÁNH GIÁ KHỐI U BUỒNG TRỨNG THEO IOTA I N T […]
08/06/2017

Thông báo mời tham dự hội nghị siêu âm toàn quốc lần thứ 2, ngày 18 – 20/01/2018 (thông báo số 02)

HỘI ĐIỆN QUANG VÀ YHHN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    […]
09/03/2017

Thông báo mời tham dự hội nghị siêu âm toàn quốc lần thứ 2, ngày 18-20/01/2018 tại TP HCM

HỘI ĐIỆN QUANG VÀ YHHN               CỘNG HÒA XÃ HỖI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       […]
16/02/2017

Thông tin về hội nghị chẩn đoán hình ảnh TPHCM mở rộng – 2017

THÔNG TIN VỀ HỘI NGHỊ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TPHCM MỞ RỘNG – 2017   […]
13/01/2017

Thư gửi hội viên sau Hội nghị 01

Thân gửi các hội viên Chi hội Siêu âm Việt Nam, p Hội nghị Siêu […]
30/12/2016

Thư ngỏ gửi quý đồng nghiệp là hội viên của Chi hội Siêu âm Việt Nam.

Thư ngỏ gửi quý đồng nghiệp là hội viên của Chi hội Siêu âm Việt […]