04/09/2019

Thông báo: Ngưng nhận đăng ký tham dự Hội thảo Siêu âm Sản Phụ Khoa nâng cao, 22/09/2019

Ban tổ chức (BTC) Hội thảo siêu âm sản phụ khoa nâng cao (SASPKNC), ngày […]
21/06/2019

Hội thảo siêu âm sản phụ khoa nâng cao, ngày 22/9/2019 tại TPHCM

                              […]
16/03/2019

IOTA 2019: Hội thảo siêu âm đánh giá khối u buồng trứng

    HỘI THẢO SIÊU ÂM ĐÁNH GIÁ KHỐI U BUỒNG TRỨNG THEO IOTA I N T […]
01/09/2017

The 13th Congress of the Asian Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology

  The 13th Congress of the Asian Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology   […]
08/06/2017

Thông báo mời tham dự hội nghị siêu âm toàn quốc lần thứ 2, ngày 18 – 20/01/2018 (thông báo số 02)

HỘI ĐIỆN QUANG VÀ YHHN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    […]
05/04/2017

Giới thiệu: Chương trình chi tiết hội nghị CĐHA Singapor 19-20/5/2017

Singapore Congress of Radiology (26th Annual Scientific Meeting of the Singapore Radiological Society and College […]