03/09/2019

Thông báo: VSUM kết hợp với KSUM tại Hội nghị siêu âm Hàn Quốc (KSUM) 7-9/05/2020

THÔNG BÁO HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN CỦA HỘI SIÊU ÂM HÀN QUỐC (KSUM) 2020   […]
19/07/2019

Chương trình khung Hội nghị Siêu âm toàn quốc lần 4 tại TP Đà Nẵng

Kính gửi BCH cùng toàn thể hội viên VSUM,   BTC VSUM 4 xin gửi […]
30/03/2019

Vai trò của chương trình hợp tác Việt – Pháp trong ngành chẩn đoán hình ảnh Việt Nam

VAI TRÒ CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC VIỆT-PHÁP TRONG NGÀNH CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VIỆT […]
27/03/2019

Lịch sử và sự phát triển của ngành siêu âm chẩn đoán tại Việt Nam (1986-2016)

LỊCH SỬ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN TẠI VIỆT NAM […]
16/03/2019

IOTA 2019: Hội thảo siêu âm đánh giá khối u buồng trứng

    HỘI THẢO SIÊU ÂM ĐÁNH GIÁ KHỐI U BUỒNG TRỨNG THEO IOTA I N T […]
19/04/2017

Thái độ nào cho người làm siêu âm chẩn đoán -Behavioral Ultrasound ( Jason Birnholz, MD)

THÁI ĐỘ NÀO CHO NGƯỜI LÀM SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN March 27, 2017,  Jason Birnholz, MD […]