04/11/2019

WFUMB’s COE tại Việt Nam: Giới thiệu trung tâm hỗ trợ giáo dục và huấn luyện siêu âm

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM HỖ TRỢ GIÁO DỤC VÀ HUẤN LUYỆN SIÊU ÂM ( […]
04/11/2019

VSUM trở thành thành viên chính thức của AFSUMB

VSUM ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CỦA HIỆP HỘI SIÊU ÂM CHÂU […]
29/09/2019

Thông báo lớp tập huấn cập nhật kiến thức siêu âm, ngày 2-3/11/2019 tại TP Thanh Hóa

LỚP TẬP HUẤN CẬP NHẬT KIẾN THỨC SIÊU ÂM TẠI TỈNH THANH HÓA     […]
27/09/2019

Chương trình học bổng 01 năm của Hội siêu âm Nhật Bản (JSUM)

Chương trình học bổng  01 năm tại Nhật Bản.   Chủ tịch Hội siêu âm […]
27/09/2019

Thông báo: VSUM kết hợp với KSUM tại Hội nghị siêu âm Hàn Quốc (KSUM) 7-9/05/2020

THÔNG BÁO HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN CỦA HỘI SIÊU ÂM HÀN QUỐC (KSUM) 2020   […]
19/07/2019

Chương trình khung Hội nghị Siêu âm toàn quốc lần 4 tại TP Đà Nẵng

Kính gửi BCH cùng toàn thể hội viên VSUM,   BTC VSUM 4 xin gửi […]