15/01/2020

Hội nghị Siêu âm Châu Âu lần thứ 32, 11-13/6/2020 tại Bergen, Norway

Hội nghị Siêu âm Châu Âu lần thứ 32, 11-13/6/2020 tại Bergen, Norway   Thông […]
15/01/2020

Hội nghị siêu âm thế giới lần thứ 18, 26-29/5/2021 tại Romania

Hội nghị siêu âm thế giới lần thứ 18, 26-29/5/2021 tại Romania   Xem thông […]
01/12/2019

【JSUM】Application of the 2021 JSUM Fellowship (The Japan Society of Ultrasonics in Medicine)

Dear Presidents and Secretaries of AFSUMB-affiliated Societies:   The Japan Society of Ultrasonics in Medicine […]
04/11/2019

WFUMB’s COE tại Việt Nam: Giới thiệu trung tâm hỗ trợ giáo dục và huấn luyện siêu âm

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM HỖ TRỢ GIÁO DỤC VÀ HUẤN LUYỆN SIÊU ÂM ( […]
04/11/2019

VSUM trở thành thành viên chính thức của AFSUMB

VSUM ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CỦA HIỆP HỘI SIÊU ÂM CHÂU […]
29/09/2019

Thông báo lớp tập huấn cập nhật kiến thức siêu âm, ngày 2-3/11/2019 tại TP Thanh Hóa

LỚP TẬP HUẤN CẬP NHẬT KIẾN THỨC SIÊU ÂM TẠI TỈNH THANH HÓA     […]