Hội nghị Siêu âm sản phụ khoa thế giới lần thứ 28 tại Singapore, 20 – 24/10/2018

Bất sản thận – Ths. Bs Hà Tố Nguyên
05/10/2017
VSUM: Tham dự hội nghị WFUMB 2017 và làm Quan sát viên tại buổi họp BCH AFSUMB 2018.
15/10/2017

Hội nghị Siêu âm sản phụ khoa thế giới lần thứ 28 tại Singapore, 20 – 24/10/2018

967 lượt xem

 

Hội nghị sản phụ khoa thế giới lần thứ 28 tại Singapore, 20 – 24/10/2018 Xin giới thiệu các bạn

 

 

Xin giới thiệu các bạn, Hội nghị Siêu âm Sản phụ khoa thế giới lần thứ 28, diễn ra ngày 20 – 24/10/2018 tại Singapore

Vui lòng truy cập ISUOG world congress_Singapore 2018   để xem thông tin chi tiết