Thông báo: VSUM kết hợp với KSUM tại Hội nghị siêu âm Hàn Quốc (KSUM) 7-9/05/2020

Chương trình khung Hội nghị Siêu âm toàn quốc lần 4 tại TP Đà Nẵng
19/07/2019
Chương trình học bổng 01 năm của Hội siêu âm Nhật Bản (JSUM)
27/09/2019

Thông báo: VSUM kết hợp với KSUM tại Hội nghị siêu âm Hàn Quốc (KSUM) 7-9/05/2020

398 lượt xem

THÔNG BÁO

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN CỦA HỘI SIÊU ÂM HÀN QUỐC (KSUM) 2020

 

Tại hội nghị thường niên của hội siêu âm Hàn Quốc (KSUM) ngày 7-9/05/2020, KSUM sẽ có buổi kết hợp với VSUM, cá nhân nào muốn đi báo cáo từ hình thức báo cáo khoa học đến bài tổng quan tại buổi kết hợp này, vui lòng gởi nội dung tóm tắt về Ban thường vụ VSUM trước ngày 20/9/2019 qua email vietnamultrasound@gmail.com, để xét chọn. Khi được chọn đi báo cáo, báo cáo viên được tài trợ hoàn toàn ăn ở và đi lại tại Hàn Quốc.

 

Trân trọng,

Chủ tịch VSUM

 

PGS. TS. Nguyễn Phước Bảo Quân