Hội thảo siêu âm tim thai nâng cao – GS. Mark Sklansky
19/06/2018
Hội thảo siêu âm tim thai nâng cao – GS Mark Sklansky tháng 08 /2018
21/08/2018

VSUM tham dự hội nghị thượng đỉnh hiệp hội các hội siêu âm Châu Á – AFSUMB

1115 lượt xem

  

VSUM THAM DỰ HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH HIỆP HỘI CÁC HỘI SIÊU ÂM CHÂU Á-AFSUMB

 

 

 

Ngày 23-25 tháng 5 năm 2018, Ban thường vụ VSUM đã được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo các hội siêu âm châu Á trong khuôn khổ Hội nghị thường niên của hiệp hội các hội siêu âm châu Á. Đây là lần thứ 2 VSUM được tham dự hội nghị thượng đỉnh này (lần thứ nhất  vào tháng10 năm 2017 tại Taiwan trong kỳ hội nghị WFUMB ) với tư cách là quan sát viên. Theo qui định của AFSUMB, sau hai năm làm quan sát viên thì VSUM sẽ được kết nạp vào AFSUMB, khi trở thành một thành viên chính thức thì VSUM sẽ hội nhập sâu rộng vào các hoạt động của cộng đồng siêu âm khu vực và thế giới, bởi lẽ AFSUMB một trong năm thành viên của Hội siêu âm thế giới (WFUMB).

 

Tại kỳ họp này, với tư cách chủ tịch VSUM, PGS.TS Nguyễn Phước Bảo Quân đã có bài giới thiệu ngắn về VSUM và các hoạt động của VSUM.

 

 

 

 

 

 

VSUM tiếp nhận chương trình hỗ trợ giảng dạy siêu âm từ AFSUMBWFUMB

 

 

 

 

Trong dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh AFSUMB, Ban thường vụ VSUM đã làm việc với AFSUMBWFUMB về ký kết bản ghi nhớ tiếp nhận chương trình hỗ trợ giảng dạy Siêu âm tại Việt Nam của AFSUMBWFUMB dưới hình thức các tổ chức này sẽ gởi các chuyên gia hàng đầu thế giới đến Việt Nam giảng dạy các lĩnh vực khác nhau của siêu âm chẩn đoán .

 

 

VSUM