VSUM trở thành thành viên chính thức của AFSUMB

Thông báo lớp tập huấn cập nhật kiến thức siêu âm, ngày 2-3/11/2019 tại TP Thanh Hóa
29/09/2019
WFUMB’s COE tại Việt Nam: Giới thiệu trung tâm hỗ trợ giáo dục và huấn luyện siêu âm
04/11/2019

VSUM trở thành thành viên chính thức của AFSUMB

394 lượt xem

VSUM ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC

CỦA HIỆP HỘI SIÊU ÂM CHÂU Á (AFSUMB)

 

VSUM sau khi được thành lập vào 8/2016 , Ban thường vụ VSUM đã nhận thức về một trong những sứ mạng của VSUM là nâng cao trình độ siêu âm của nước nhà và tiệm cận dần trình độ siêu âm thế giới. Muốn đạt được mục tiêu đó thì không còn con đường nào khác là hội nhập vào cộng động các hội siêu âm khu vực và thế giới, qua đó tranh thủ các nguồn lực về nhân lực cũng như vật lực từ bên ngoài để có thể kích thích, xúc tác cho tiềm năng nội lực bên trong nước, qua đó thúc đẩy ngành siêu âm của nước nhà ngày một phát triển và lớn mạnh.

 

Tháng 10/2017, VSUM làm quan sát viên của Hiệp Hội siêu âm châu Á (AFSUMB).

 

Tháng 10/2019 sau 2 năm là quan sát viên, nay VSUM đã được công nhận là thành viên chính thức của AFSUMB.

 

Một khi đã là thành viên chính thức của AFSUMB, thì VSUM có quyền tham dự các hoạt động của AFSUMB, đặc biệt là thành viên của VSUM cũng là thành viên của AFSUMB, như thế thành viên của VSUM có thể tham gia bất kỳ khóa học nào được tổ chức bởi AFSUMB thậm chí là làm đương đơn cho các học bổng ngắn hạn hay dài hạn mà các hội thành viên của AFSUMB cấp.

Thư chứng nhận VSUM là thành viên chính thức của AFSUMB