(EFSUMB) Hội thảo trực tuyến: siêu âm đa thông số bệnh lý gan

Lượt xem: 70

(EFSUMB) HỘI THẢO TRỰC TUYẾN: SIÊU ÂM ĐA THÔNG SỐ BỆNH LÝ GAN

EFSUMB (Hội siêu âm Châu Âu)
 

EFSUMB webinar: Multi – Parametric Ultrasound of the Liver

Thời gian: 01:00 – 03:00 AM ngày 25/11/2020 (giờ Việt Nam)

CME: 2h

Link đăng ký: Registration

Thông tin trên website EFSUMB: more information

Chương trình

Diễn giả