VSUM Webinar: Siêu âm đàn hồi trong bệnh lý gan

Lượt xem: 1682

 

 

CHI HỘI SIÊU ÂM VIỆT NAM

 CHUỖI ĐÀO TẠO CẤP CME TRỰC TUYẾN

SIÊU ÂM ĐÀN HỒI ARFI TRONG BỆNH LÝ GAN

Giảng viên: PGS.TS. Nguyễn Phước Bảo Quân
 

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

 Chuyên đề: Siêu âm tổng quát
 Giảng viên: PGS.TS Nguyễn Phước Bảo Quân

Ngày

Bài giảng

05/12/2020

Siêu âm bệnh lý về gan và cập nhật ứng dụng kỹ thuật siêu âm đàn hồi ARFI

12/12/2020

Hướng dẫn thao tác siêu âm gan và kỹ thuật siêu âm đàn hồi ARFI

23/01/2021

Điểm lưu ý khi siêu âm gan và kỹ thuật siêu âm đàn hồi ARFI


 Chuyên đề sẽ chia thành 2 phần và sẽ phát đồng thời trên các nền tảng trực tuyến

 PHẦN 1:

 Mỗi chuyên đề gồm 3 buổi:

 • Buổi 1: Đào tạo lý thuyết
 • Buổi 2: Đào tạo kỹ thuật thực hành
 • Buổi 3: Thảo luận ca lâm sàng + Giải đáp thắc mắc

 Chi tiết:

 Buổi 1: Đào tạo lý thuyết
 Học viên sẽ đăng nhập ID/Pass để truy cập tham gia bài giảng lý thuyết trực tuyến

 • Bài giảng lý thuyết: 45 – 50 phút
 • Phần thảo luận: 15 – 20 phút
 • Bài kiểm tra lý thuyết: 15 phút
  (Bài kiểm tra sẽ gồm 5 câu, học viên trả lời đúng 3/5 câu, sẽ được đánh giá → ĐẠT)

 Buổi 2: Đào tạo kỹ thuật thực hành
 Học viên sẽ đăng nhập ID/Pass để truy cập tham gia bài giảng thực hành.

 • Ôn lại các điểm chính lý thuyết: 5 – 10 phút
 • Phần thực hành Giảng viên: 15 – 20 phút
 • Phần thực hành từ Học viên: 30 – 45 phút
 • Phần thảo luận: 15 – 20 phút
 • Bài kiểm tra thực hành: 10 – 15 phút
  (Bài kiểm tra sẽ gồm 5 câu, học viên trả lời đúng 3/5 câu, sẽ được đánh giá → ĐẠT)

 Học viên ĐẠT 02 bài kiểm tra sau mỗi buổi học cấp CME
 Đối với học viên không ĐẠT, sẽ được thi lại.
 Buổi 3: Thảo luận ca lâm sàng và giải đáp thắc mắc

 Người tham gia sẽ truy cập theo dõi trực tuyến, không yêu cầu đăng nhập ID/Pass.

 Tổ chức sau khi 02 buổi học trước kết thúc 01 tháng

 • Bài giảng ôn lại kiến thức: 10 – 15 phút
 • Thảo luận ca lâm sàng: 45 – 50 phút
 • Tư vấn - Giải đáp thắc mắc: 25 – 30 phút

 PHẦN 2: Đào tạo cho học viên không cấp CME:

 • Phát trực tiếp trên các Youtube/ Facebook thuộc quyền sỡ hữu/ liên kết với đơn vị đào tạo
 • Phát trực tiếp trên các kênh Youtube/Facebook mà đơn vị tài trợ liên kết.

II. ĐĂNG KÝ VÀ CẤP CME

1. Đăng ký: ID và Pass sẽ gởi vào email: Đăng ký tham dự 

2. Thời hạn cuối: ngày 04/12/2020 (dành cho học viên đăng ký cấp CME)

3. Cấp CME (dành cho học viên nào muốn có CME)

 • Đơn vị cấp: Chi hội siêu âm Việt Nam/Hội điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam
 • Điều kiện cấp: Đăng ký, đóng phí, tham dự đầy đủ và bài kiểm tra Đạt
 • Số tiết CME:  4 tiết
 • Lệ phí: 250.000 VND (hai trăm năm mươi nghìn đồng)

4. Đóng lệ phí:

 • Đóng phí qua tài khoản chi hôị siêu âm Việt Nam

     Tên tài khoản: CHI HOI SIEU AM VIET NAM

       Số tài khoản: Số tài khoản: 0011004319644

     Ngân hàng Vietcombank (VCB) chi nhánh Hà Nội

    (*Lưu ý tên tài khoản chính xác : CHI HOI SIEU AM VIET NAM)

 • Nội dung chuyển khoản: SADH-Hoten-sodienthoai-email

Ví dụ: SADH-NGUYENVANA-0909234567-nguyenvanagmailcom

(lưu ý: không có các ký tự đặc biệt dấu .,?@# sẽ bị lỗi)

 • Sau khi chuyển khoản xong, vui lòng gởi email thông báo cho VSUM:sieuamvietnamquantri@gmail.com
 • Nhận thông báo: bạn sẽ nhận được email thông báo từ VSUM sau 3 ngày chuyển khoản

Ban tổ chức

Chủ tịch VSUM

 

PGS.TS. Nguyễn Phước Bảo Quân.