WFUMB tặng VSUM đầu dò Butterfly kết nối qua điện thoại

Lượt xem: 119

WFUMB: COE VIETNAM

Trong chương trình hợp tác, WFUMB đã tặng VSUM 01 năm dùng trải nghiệm đầu dò Butterfly