CLS: Dây rốn bám màng – mạch máu tiền đạo
27/08/2020
CLS: Bướu máu bánh nhau
08/09/2020

AFSUMB và KSUM: Hội thảo và Hội nghị trực tuyến

143 lượt xem

HỘI SIÊU ÂM CHÂU Á (AFSUMB) TỔ CHỨC HỘI THẢO TRỰC TUYẾN :

SIÊU ÂM BỤNG TỔNG QUÁT.

 

 

AFSUMB-GE Webinar on Abdominal Ultrasound
Explore the Pandora’s box with leading experts
Sunday 6th Sept 2020 IST 1.30pm – 5.30pm, (giờ Việt Nam 15h – 19h ngày 6/09/2020)

Download và đăng ký: chương trình

 

 

 

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN SIÊU ÂM HÀN QUỐC 16-17/11/2020, TỔ CHỨC ONLINE

 

 

Chi tiết trên website: https://2020.ksum.or.kr/