06/08/2017

Phân loại ACR TI-RADS trong siêu âm tuyến giáp

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG GE WORKSHOP Ngày 01/07/2017
06/08/2017

Phân loại ACR BI-RADS trong siêu âm tuyến vú

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG GE WORKSHOP Ngày 01/07/2017  
11/06/2017

siêu âm đàn hồi mô tuyến giáp bằng phương pháp tạo hình và đo vận tốc sóng biến dạng qua kỹ thuật ARFI

Siêu âm đàn hồi mô tuyến giáp bằng phương pháp tạo hình và đo vận […]