11/06/2017

siêu âm đàn hồi mô tuyến giáp bằng phương pháp tạo hình và đo vận tốc sóng biến dạng qua kỹ thuật ARFI

Siêu âm đàn hồi mô tuyến giáp bằng phương pháp tạo hình và đo vận […]
21/05/2017

Ghi hình đàn hồi: Nguyên lý , kỹ thuật và ứng dụng trong chẩn đoán thương tổn khu trú tuyến vú- PGS.TS Nguyễn Phước Bảo Quân

GHI HÌNH ĐÀN HỒI : NGUYÊN LÝ, KỸ THUẬT VÀ ỨNG DỤNG TRONG CHẨN ĐOÁN THƯƠNG […]
21/05/2017

Siêu âm đàn hồi: ứng dụng lâm sàng trong khảo sát bệnh lý gan- PGS.TS Nguyễn Phước Bảo Quân

Siêu âm đàn hồi: ứng dụng lâm sàng trong khảo sát bệnh lý gan PGS.TS […]
19/05/2017

Siêu âm đàn hồi: Nguyên lý, kỹ thuật và ứng dụng lâm sàng -PGS.TS Nguyễn Phước Bảo Quân

SIÊU ÂM ĐÀN HỒI: NGUYÊN LÝ, KỸ THUẬT VÀ ỨNG DỤNG LÂM SÀNG  PGS.TS. NGUYỄN […]