06/08/2017

Phân loại ACR TI-RADS trong siêu âm tuyến giáp

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG GE WORKSHOP Ngày 01/07/2017
06/08/2017

Phân loại ACR BI-RADS trong siêu âm tuyến vú

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG GE WORKSHOP Ngày 01/07/2017  
11/06/2017

siêu âm đàn hồi mô tuyến giáp bằng phương pháp tạo hình và đo vận tốc sóng biến dạng qua kỹ thuật ARFI

Siêu âm đàn hồi mô tuyến giáp bằng phương pháp tạo hình và đo vận […]
07/06/2017

Điều chỉnh máy tối ưu – Bs Nguyễn Quang Trọng

Bài cũ:
21/05/2017

Ghi hình đàn hồi: Nguyên lý , kỹ thuật và ứng dụng trong chẩn đoán thương tổn khu trú tuyến vú- PGS.TS Nguyễn Phước Bảo Quân

GHI HÌNH ĐÀN HỒI : NGUYÊN LÝ, KỸ THUẬT VÀ ỨNG DỤNG TRONG CHẨN ĐOÁN THƯƠNG […]
21/05/2017

Siêu âm đàn hồi: ứng dụng lâm sàng trong khảo sát bệnh lý gan- PGS.TS Nguyễn Phước Bảo Quân

Siêu âm đàn hồi: ứng dụng lâm sàng trong khảo sát bệnh lý gan PGS.TS […]