15/09/2020

CLS: Thai ngoài tử cung mạn tính-huyết tụ thành nang

THAI NGOÀI TỬ CUNG MẠN TÍNH- HUYẾT TỤ THÀNH NANG Chronic Ectopic Pregnancy- Encysted Haematocele […]
08/09/2020

CLS: Bướu máu bánh nhau

BƯỚU MÁU BÁNH NHAU PLACENTAL CHORIOANGIOMA BS CK1 Lê Thị Diễm Phúc – ThS BS […]
27/08/2020

CLS: Dây rốn bám màng – mạch máu tiền đạo

DÂY RỐN BÁM MÀNG-MẠCH MÁU TIỀN ĐẠO Velamentous Cord Insertion-Vasa Previa Bs. Lâm Thị Ngọc […]
04/08/2020

CLS: Báo cáo một trường hợp khiếm khuyết ống thần kinh hiếm gặp: Iniencephaly

BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP KHIẾM KHUYẾT ỐNG THẦN KINH HIẾM GẶP: INIENCEPHALY BS Nguyễn […]
27/07/2020

Tăng sinh mạch máu cơ tử cung – thông nối động tĩnh mạch mắc phải

TĂNG SINH MẠCH MÁU CƠ TỬ CUNG THÔNG NỐI ĐỘNG TĨNH MẠCH MẮC PHẢI Ths […]
21/07/2020

CLS: Thai trong ổ bụng

THAI TRONG Ổ BỤNG BS Vũ Quốc Hùng – BS Hà Tố Nguyên Khoa Chẩn […]