27/07/2020

Tăng sinh mạch máu cơ tử cung – thông nối động tĩnh mạch mắc phải

TĂNG SINH MẠCH MÁU CƠ TỬ CUNG THÔNG NỐI ĐỘNG TĨNH MẠCH MẮC PHẢI Ths […]
26/02/2020

Báo cáo CLS: xoắn vòi trứng đơn độc

BÁO CÁO CA LÂM SÀNG: XOẮN VÒI TRỨNG ĐƠN ĐỘC Bs. Phạm Thị Thùy Dương […]