COVID-19 Imaging and diagnosis webinar

Lượt xem: 1016

GIỚI THIỆU BUỔI THẢO LUẬN TRỰC TUYẾN VỀ  COVID-19 

 Xin giới thiệu đến các đồng nghiệp buổi thảo luận trực tuyến về CĐHA trong dịch COVID-19

Chương trình chi tiết ảnh dưới 

Quét mã vạch để truy cập và đăng nhập vào room 

Hoặc click vào Link: Đăng nhập vào room 

width=620 

width=619