04/09/2020

AFSUMB và KSUM: Hội thảo và Hội nghị trực tuyến

HỘI SIÊU ÂM CHÂU Á (AFSUMB) TỔ CHỨC HỘI THẢO TRỰC TUYẾN : SIÊU ÂM […]
03/06/2020

Giới thiệu hội thảo trực tuyến chủ đề: Tuyến vú và gan

Giới thiệu buổi Hội thảo trực tuyến Samsung Global Webinar for Radiology      Thời […]
25/03/2020

COVID-19 Imaging and diagnosis webinar

GIỚI THIỆU BUỔI THẢO LUẬN TRỰC TUYẾN VỀ  COVID-19    Xin giới thiệu đến các […]
15/01/2020

Euroson2020 lần thứ 32, 11-13/6/2020 tại Bergen, Norway

Hội nghị Siêu âm Châu Âu lần thứ 32, 11-13/6/2020 tại Bergen, Norway   Thông […]
15/01/2020

Hội nghị siêu âm thế giới lần thứ 18, 26-29/5/2021 tại Romania

Hội nghị siêu âm thế giới lần thứ 18, 26-29/5/2021 tại Romania   Xem thông […]
01/09/2017

The 13th Congress of the Asian Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology

  The 13th Congress of the Asian Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology   […]