04/09/2020

AFSUMB và KSUM: Hội thảo và Hội nghị trực tuyến

HỘI SIÊU ÂM CHÂU Á (AFSUMB) TỔ CHỨC HỘI THẢO TRỰC TUYẾN : SIÊU ÂM […]
03/06/2020

Giới thiệu hội thảo trực tuyến chủ đề: Tuyến vú và gan

Giới thiệu buổi Hội thảo trực tuyến Samsung Global Webinar for Radiology      Thời […]
07/04/2020

Thông cáo đồng thuận của ISUOG về việc tổ chức các dịch vụ siêu âm sản khoa thường quy và chuyên sâu trong bối cảnh COVID-19

          THÔNG CÁO ĐỒNG THUẬN CỦA ISUOG VỀ VIỆC TỔ CHỨC […]
07/04/2020

Tuyên bố của ủy ban an toàn ISUOG về sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân và giảm thiểu rủi ro liên quan đến SARS-CoV-2 cho bác sĩ siêu âm sản phụ khoa

    Tuyên bố của ủy ban an toàn ISUOG về sử dụng phương tiện […]
30/03/2020

Tuyên bố của ủy ban an toàn – ISUOG: thực hành siêu âm sản phụ khoa an toàn và vệ sinh máy siêu âm trong bối cảnh đại dịch COVID-19

TUYÊN BỐ CỦA ỦY BAN AN TOÀN – ISUOG: THỰC HÀNH SIÊU ÂM SẢN PHỤ […]
23/03/2020

Bác sĩ siêu âm cần làm gì để hạn chế sự lây lan của COVID-19?

BÁC SĨ SIÊU ÂM CẦN LÀM GÌ ĐỂ HẠN CHẾ SỰ LÂY LAN CỦA COVID-19? […]