Giới thiệu hội thảo trực tuyến chủ đề: Tuyến vú và gan

Thai ngoài tử cung ở buồng trứng
15/05/2020
CLS: Xuất huyết nội sọ trong thai kỳ
16/06/2020

Giới thiệu hội thảo trực tuyến chủ đề: Tuyến vú và gan

392 lượt xem

Giới thiệu buổi Hội thảo trực tuyến

Samsung Global Webinar for Radiology 

 

 

Thời gian: 18:00 – 19:30 (giờ Việt Nam), thứ 5 ngày 18 tháng 6 năm 2020

 

Đăng ký:  Samsung Global Webinar for Radiology

 

Hướng dẫn đăng ký: How to register Samsung webinar

 

Lưu ý:   Samsung Webinar Important Notice

 

Chủ đề : 

 

1. Characterization of Focal Breast Lesions according to US BI-RAD : T. Bartolotta (Univ. of Palermo, Italy)

 

2.  Contrast enhanced ultrasound for liver : Prof. Clevert (Univ. Munich, Germany)

 

3. Microvascular imaging in Liver : Prof. Paul Siduh (King’s college, UK)

 

Báo cáo viên: Thông tin