Giới thiệu hội thảo trực tuyến chủ đề: Tuyến vú và gan

Lượt xem: 498

 

Giới thiệu buổi Hội thảo trực tuyến

Samsung Global Webinar for Radiology 

 

 

Thời gian: 18:00 - 19:30 (giờ Việt Nam), thứ 5 ngày 18 tháng 6 năm 2020 

Đăng ký:  Samsung Global Webinar for Radiology 

Hướng dẫn đăng ký: How to register Samsung webinar 

Lưu ý:   Samsung Webinar Important Notice 

Chủ đề :  

1. Characterization of Focal Breast Lesions according to US BI-RAD : T. Bartolotta (Univ. of Palermo, Italy) 

2.  Contrast enhanced ultrasound for liver : Prof. Clevert (Univ. Munich, Germany) 

3. Microvascular imaging in Liver : Prof. Paul Siduh (King\'s college, UK) 

Báo cáo viên: Thông tin  

width=633

width=623

width=584