Bác sĩ siêu âm cần làm gì để hạn chế sự lây lan của COVID-19?

Xem thêm

Vai trò của kỹ thuật cắt lớp vi tính trong dịch bệnh COVID 19

Xem thêm

Euroson2020 lần thứ 32, 11-13/6/2020 tại Bergen, Norway

Xem thêm

Hội nghị siêu âm thế giới lần thứ 18, 26-29/5/2021 tại Romania

Xem thêm

WFUMB\'s COE tại Việt Nam: Giới thiệu trung tâm hỗ trợ giáo dục và huấn luyện siêu âm

Xem thêm

VSUM trở thành thành viên chính thức của AFSUMB

Xem thêm

Điều khoản và quy định tham dự hội nghị - hội thảo VSUM

Xem thêm