Chương trình khung Hội nghị Siêu âm toàn quốc lần 4 tại TP Đà Nẵng

Xem thêm

Hội thảo siêu âm sản phụ khoa nâng cao, ngày 22/9/2019 tại TPHCM

Xem thêm

Điều khoản và quy định khi tham dự hội nghị - hội thảo của VSUM

Xem thêm

Thông báo mời tham dự hội nghị siêu âm toàn quốc lần thứ 2, ngày 18 - 20/01/2018 (thông báo số 02)

Xem thêm

Thông báo mời tham dự hội nghị siêu âm toàn quốc lần thứ 2, ngày 18-20/01/2018 tại TP HCM

Xem thêm