Chuỗi đào tạo trực tuyến cấp CME: Siêu âm đàn hồi trong bệnh lý gan-PGS.TS. Nguyễn Phước Bảo Quân

Xem thêm

Thông báo mời tham dự Hội nghị Siêu âm toàn quốc lần thứ tư, ngày 10-11/01/2020 tại TP Đà Nẵng

Xem thêm