Webinar on Hepatocellular Carcinoma with experts from Italy, USA and China

Xem thêm

The Japan Society of Ultrasonics in Medicine invites candidates to apply for the JSUM Fellowship for the year 2022

Xem thêm

Chuỗi đào tạo trực tuyến cấp CME: Siêu âm đàn hồi trong bệnh lý gan-PGS.TS. Nguyễn Phước Bảo Quân

Xem thêm

(EFSUMB) Hội thảo trực tuyến: siêu âm đa thông số bệnh lý gan

Xem thêm