(EFSUMB) Hội thảo trực tuyến: siêu âm đa thông số bệnh lý gan

Xem thêm

Giới thiệu hội thảo trực tuyến chủ đề: Tuyến vú và gan

Xem thêm

Thông cáo đồng thuận của ISUOG về việc tổ chức các dịch vụ siêu âm sản khoa thường quy và chuyên sâu trong bối cảnh COVID-19

Xem thêm

Tuyên bố của ủy ban an toàn ISUOG về sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân và giảm thiểu rủi ro liên quan đến SARS-CoV-2 cho bác sĩ siêu âm sản phụ khoa

Xem thêm