Vietnam - Korea radiology webinar: New US tech in liver ultrasound

Lượt xem: 66

Radiology Seminar New US tech in liver ultrasound

 

Những kỹ thuật mới trong siêu trong siêu âm gan

Đăng ký tham dự :  Register

Brochure PDF