Chương trình khung Hội nghị Siêu âm toàn quốc lần 4 tại TP Đà Nẵng

Xem thêm

Hội thảo siêu âm sản phụ khoa nâng cao, ngày 22/9/2019 tại TPHCM

Xem thêm

Điều khoản và quy định tham dự hội nghị - hội thảo VSUM

Xem thêm

Thông báo chi thành lập website chi hội siêu âm Việt Nam

Xem thêm

Ca lâm sàng: Thai ở sừng chột của tử cung một sừng

Xem thêm

Ca lâm sàng sản khoa: Bất thường phức hợp cơ thể

Xem thêm

Vai trò của chương trình hợp tác Việt - Pháp trong ngành chẩn đoán hình ảnh Việt Nam

Xem thêm

Lịch sử và sự phát triển của ngành siêu âm chẩn đoán tại Việt Nam (1986-2016)

Xem thêm