WFUMB\'s COE tại Việt Nam: Giới thiệu trung tâm hỗ trợ giáo dục và huấn luyện siêu âm

Xem thêm

VSUM trở thành thành viên chính thức của AFSUMB

Xem thêm

Thông báo lớp tập huấn cập nhật kiến thức siêu âm, ngày 2-3/11/2019 tại TP Thanh Hóa

Xem thêm

Não thoái hóa nước hay não úng thủy

Xem thêm

Thông báo mời tham dự Hội nghị Siêu âm toàn quốc lần thứ tư, ngày 10-11/01/2020 tại TP Đà Nẵng

Xem thêm

Chương trình học bổng 01 năm của Hội siêu âm Nhật Bản (JSUM)

Xem thêm

Thông báo: VSUM kết hợp với KSUM tại Hội nghị siêu âm Hàn Quốc (KSUM) 7-9/05/2020

Xem thêm