Báo cáo CLS: Một trường hợp chẻ mặt phức tạp

Xem thêm

Euroson2020 lần thứ 32, 11-13/6/2020 tại Bergen, Norway

Xem thêm

Hội nghị siêu âm thế giới lần thứ 18, 26-29/5/2021 tại Romania

Xem thêm

Hội chứng Joubert: Báo cáo ca và hồi cứu y văn

Xem thêm

【JSUM】Application of the 2021 JSUM Fellowship (The Japan Society of Ultrasonics in Medicine)

Xem thêm