Tuyên bố của ủy ban an toàn ISUOG về sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân và giảm thiểu rủi ro liên quan đến SARS-CoV-2 cho bác sĩ siêu âm sản phụ khoa

Xem thêm

Tuyên bố của ủy ban an toàn - ISUOG: thực hành siêu âm sản phụ khoa an toàn và vệ sinh máy siêu âm trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Xem thêm

Bác sĩ siêu âm cần làm gì để hạn chế sự lây lan của COVID-19?

Xem thêm

Báo cáo loạt ca bệnh TBS ở thai nhi có hai đại động mạch song song: tiếp cận chẩn đoán phân biệt

Xem thêm

Vai trò của kỹ thuật cắt lớp vi tính trong dịch bệnh COVID 19

Xem thêm

Báo cáo CLS: xoắn vòi trứng đơn độc

Xem thêm